آخرین اخبار

6. بهمن 1398 - 0:17   |   کد مطلب: 30478
خیانت ها را اتحاد و اتحاد را خیانت ها ازبین میبرد؛شهرستان ما از کدام شاخصه پیروی میکند!!

به گزارش بهارانه، انتخابات فرایندی است که همه پرسی و مردم سالاری در آن حاکم است؛از این فرآیند چنین استنباط می شود که با نقش آفرینی مردم در مسیر آینده نگری مسائل کلان کشور در بستر هدف گذاری نظریهپردازان و سیاست سازان من باب انتخاب و اجرای اصلح قانون باعث میشود این انتخابات فضای سیاسی و اجتماعی شهرستان را دگرگون سازد اما این انتخاب فارق از احزاب حاکم و چالشهای پیش روی احزاب الزاماتی برای شهرستان را دربر میگیرد که جای بررسی خواهد داشت.
از نقاط عطفی که میتوان در مباحث شهرستانی به آن پرداخت اتحاد شهرستانی می باشد که با آگاهی قواعد این بازی میتوان در مانور اتحاد شهرستانی بهترین نقش را در این سناریو ایفا کرد.

با اتحاد جناحی کنشگران سیاسی در شهرستان میتوان در انتخابات پیش رو فردی رسالتمند در عمل به خواسته های مشروع مردم در این آشفته بازار اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را راهی بهارستان کرد اما این اتحاد آیتم هایی دارد که رعایت آن برای مقبولیت شهرستان موثر و انجام آن الزامیست.

از مهمترین گامها در اتحاد و یکصدایی مطالبات شهرستانی اجماعی مناسب میباشد؛ اجماعی فارق از سلیقههای جناحی و خطی و یا تک بعدی و چند بعدی صورت گیرد چرا که با تحمیل این مهم از سوی ابعادهای مختلف بیرونی نه تنها باعث نفاق سیاسی و افتراق میشود بلکه باعث مقبولیت کاندیدا از جبهه مقابل خواهد شد.
با اجماعی مناسب وصد البته به همراه اشاعه سازوکار اجرایی از سمت فرد به اجماع رسیده؛خاستگاه انتخاباتی، کاندیداها را بر آن می دارد با وجود تعدد کاندیداها در حوزه شهرستان برای پوشاندن جامه امید به اذهان عمومی همت ورزیده تا این اجماع به سرانجام نیک و افق روشنی را در ذهن مردم در خصوص معضلات فراوان شهرستان علی الخصوص تفکیک دوحوزه را برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف شهرستانی ترسیم کرد؛ با انجام این اجماع حداکثری و حمایت کاندیداهای به اجماع پیوسته باعث اتحاد درونی و شهرستانی شده که میتوان در پایداری پیشرفت صحه عمل گذاشت
از موارد دیگر برای اتحاد شهرستانی، تبلیغات همسو و اثربخش و بدور از تبلیغات تخریبی و انتقادات مخربی که میل در کاهش مشارکت سیاسی و نهایتاً افول اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت را می توان اشاره کرد؛ دغدغه پیروزی در میدان پارلمان، احزاب مقابل هم و رقبا در داخل شهرستان را نباید وادار به انجام فعالیت هایی از قبیل تخریب و آشوب افکار سازد که نظر شهرستان را به خود معطوف و درنهایت اتحاد درونی شهرستان به امحا کشیده شود.

گفتنیست درگود انتخاباتی رقبا به جای پرداختن به شاهراههای پیشرفت حوزه انتخاباتی که صد البته مردم هم خواهان و منتظر شنیدن برنامه های عملی و سازوکارهای اجرایی می باشند نه صرفاً به حاشیه راندن خواستهها و نهایتاً دروغپردازی در این مهم شوند..!
مقوله دیگر که به نظر میرسد با انجام آن اعتماد عمومی جلب و نهایتاً اتحاد مردمی اتخاذ میشود شفافیت مالی در تبلیغات می باشد؛گاهی در یکی از جناح ها با رصد جریانات مقابل باعث افراطیگری بعضی گروههای سیاسی میشود که این به مذاق مردم پسندیده نیست چرا که فارق از شناختن چهره و پیشنهادات واهی، مردم رزومه تحصیلی و تخصصی و مهمتر تکلیفی را خواهانند نه صرفاً اعمال و جلسات مکرر و هزینه کرد و مبالغ هنگفت برای جلب نظر واهی..!

حال بااین گفته ها چنین برمی آید با اتحاد درونی نه تنها به خوداتکایی بلکه شاهد رونق در تمام زمینه های شهرستانی خواهیم بود.

شهرزاد عباسی

برچسب‌ها: 

دیدگاه شما

پایگاه خبری تحلیلی نشاط شهر
کانال تلگرامی پایگاه خبری بهارانه