نمایش 1 - 6 از 6
مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست کشور: مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: سیاست سازمان حفاظت محیط زیست همراهی با سازمان های مردم نهاد است.
10/22/1395 - 15:56
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از آغاز طرح «ساعتی با محیط بان» در مدارس این استان خبر داد.
10/17/1395 - 12:50
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خبر داد: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور، اوایل اسفند ماه سال جاری برای سخنرانی در همایش سبز پایدار، به همدان سفر خواهد کرد.
10/17/1395 - 11:54
مسئول دبیرخانه طرح جنگلانه استان همدان خبر داد: مسئول دبیرخانه طرح جنگلانه در استان همدان از کاشت بذر در ۶ هکتار از منطقه حفاظت شده «لشکردر» ملایر با مشارکت سازمان های مردم نهاد و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد.
09/22/1395 - 20:56
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: ۳۵۰ مدرسه استان همدان با آغاز فرایند اجرای «دستورالعمل آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس» محیط زیستی می شود.
09/08/1395 - 01:21
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان عنوان کرد: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: جلب مشارکت همگانی در حوزه محیط زیست از ملزومات تحقق شهر سبز پایدار است.
09/01/1395 - 21:28
اشتراک در اداره کل محیط زیست همدان