نمایش 1 - 2 از 2
خشکسالی و سرمای هوا در کمین بیش از پنج هزار و ۵۰۰ هکتار باغ های گردوی تویسرکان است.
01/29/1397 - 18:40
همدان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: محصولات کشاورزی استان در سرمای شدید اخیر دچار سرمازدگی نشدند.
09/10/1395 - 02:55
اشتراک در سرمازدگی