نمایش 1 - 2 از 2
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان: رئیس دانشگاه علوم پژشکی همدان با اشاره به بهره‌مند شدن ۱۷۶ هزار حاشیه‌نشین از خدمات پزشکی گفت: این قشر از جامعه در گذشته از هرگونه خدماتی بی‌بهره بودند در حالی که در حال حاضر با اجرای این طرح بسیاری از خدمات پزشکی بهره‌مند شده‌اند.
10/08/1395 - 02:13
معاون توسعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان: معاون توسعه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: نوجوانان و جوانان باانگیزه‌ای در مناطق حاشیه همدان زندگی می‌کنند و این مناطق مملو از استعدادهای ناب ورزشی است.
09/11/1395 - 02:19
اشتراک در حاشیه نشین