نمایش 1 - 2 از 2
بهار همدان جلسه ستاد آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان شهرستان بهار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد
10/08/1395 - 12:10
مدیرکل دامپزشکی استان همدان: مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت:‌ خوشبختانه مورد مشکوکی از آنفلوآنزاي پرندگان در همدان مشاهده نشده است.
09/24/1395 - 10:57
اشتراک در پرندگان