نمایش 1 - 7 از 7
طی هفته گذشته؛ مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: طی هفته گذشته تعداد ۹۴ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۴۰۹ سهم در بورس همدان مبادله شد.
02/01/1398 - 12:51
مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 83 میلیون و 81 هزار و 73 سهم در بورس منطقه ای همدان معامله شد.
12/23/1397 - 12:08
مدیر بورس منطقه‌ای همدان: مدیر بورس منطقه‌ای همدان از مبادله بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال سهم در بورس همدان خبر داد.
10/29/1397 - 09:42
مدیر بورس منطقه ای همدان گفت: 49 میلیون و 688 هزار و 811 سهم در هفته جاری در این بورس منطقه ای معامله شد.
09/01/1397 - 10:59
مدیر بورس منطقه‌ای همدان خبر داد مدیر بورس منطقه‌ای همدان گفت: شاخص کل قیمت در روز دوشنبه در بورس منطقه‌ای همدان به 99،046 رسيد كه در مقايسه با روز گذشته، 369 واحد کاهش داشته است.
11/11/1396 - 00:07
مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: مدیر بورس منطقه ای همدان از مبادله تعداد ۲۵ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۹۶ سهم در بورس همدان طی هفته گذشته خبر داد.
11/25/1395 - 17:41
مدیر بورس منطقه ای همدان عنوان کرد: مدیر بورس منطقه ای همدان از مبادله ۲۱ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۵۵۰ سهم در بورس منطقه ای همدان خبر داد.
09/26/1395 - 14:04
اشتراک در بورس همدان