نمایش 1 - 1 از 1
همدان مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان گفت: پنجمین «شب آواز هگمتانه» با بررسی موسیقی ترکی و بزرگداشت علی‌اصغر طاهری همراه خواهد بود.
10/08/1395 - 12:19
اشتراک در گرامی داشت