نمایش 1 - 1 از 1
همدان در جهان امروز تمام عناصر بسته‌بندی به ویژه طراحی شکل، نام و نشانی شرکت و محصول، فرم و رنگ و نقش روی آن، یک بسته هویتی را شکل می‌دهد که برای شرکت ایجاد ارزش‌افزوده می‌کند.
10/08/1395 - 12:49
اشتراک در بسته بندی