نمایش 1 - 2 از 2
همدان مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان از سفر "معصومه ابتکار" به استان خبر داد.
10/22/1395 - 17:22
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان خبر داد: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور، اوایل اسفند ماه سال جاری برای سخنرانی در همایش سبز پایدار، به همدان سفر خواهد کرد.
10/17/1395 - 11:54
اشتراک در معصومه ابتکار