نمایش 1 - 3 از 3
همدان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: با بارش های روزهای اخیر 51 درصد از ظرفیت سد اکباتان شهر همدان پر شده است.
01/08/1396 - 10:59
همدان پس از 45 دقیقه تلاش تیم غواصی صبح امروز جسد یک دختر 20 ساله از سد اکباتان شهر همدان خارج شد.
12/26/1395 - 12:23
مدیریت مصرف راهکار گذر از بحران بی‌آبی درحالی طی سال آبی جاری ۱۱۶میلی‌متر بارش درهمدان ثبت‌شده و ۶۰ درصد حجم سداکباتان خالی است که طی سال آبی گذشته متوسط بارندگی دراین مدت۲۱۱میلی‌متر بوده واکنون بحران بی‌آبی قدعلم کرده است.
10/21/1395 - 13:34
اشتراک در سد اکباتان