نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره بازرسی استان همدان: رئیس اداره نظارت و بازرسی استان همدان با تاکید بر اینکه اصناف در نظارت بر پارکینگ‌های همدان ورود کنند گفت: چندگانگی نرخ پارکینگ در همدان نتیجه نرخ‌گذاری توسط نهادهای متعدد است.
10/21/1395 - 18:23
اشتراک در نرخ گذاری