نمایش 1 - 2 از 2
همدان رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان همدان گفت: بیمارستانی اجازه دریافت وجه بابت پارکینگ ندارد و هیچ مرجعی هم مجوز اینکه برای پارکینگ‌ها نرخ نامه اعلام کند را ندارد.
11/06/1395 - 00:03
رئیس اداره بازرسی استان همدان: رئیس اداره نظارت و بازرسی استان همدان با تاکید بر اینکه اصناف در نظارت بر پارکینگ‌های همدان ورود کنند گفت: چندگانگی نرخ پارکینگ در همدان نتیجه نرخ‌گذاری توسط نهادهای متعدد است.
10/21/1395 - 18:23
اشتراک در پارکینگ