نمایش 1 - 3 از 3
مسیر توسعه گردشگری به چه قیمت طی می‌شود؟ در سال‌های اخیر بنا بر تأکیدات مدیر ارشد استان، این شهر مسیر توسعه خود را از بخش کشاورزی به بخش گردشگری تغییر داد و تمام تلاش استاندار و مسئولان همدان به جذب سرمایه‌گذار در بخش گردشگری معطوف شد.
07/04/1396 - 15:47
همدان رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان همدان گفت: بیمارستانی اجازه دریافت وجه بابت پارکینگ ندارد و هیچ مرجعی هم مجوز اینکه برای پارکینگ‌ها نرخ نامه اعلام کند را ندارد.
11/06/1395 - 00:03
رئیس اداره بازرسی استان همدان: رئیس اداره نظارت و بازرسی استان همدان با تاکید بر اینکه اصناف در نظارت بر پارکینگ‌های همدان ورود کنند گفت: چندگانگی نرخ پارکینگ در همدان نتیجه نرخ‌گذاری توسط نهادهای متعدد است.
10/21/1395 - 18:23
اشتراک در پارکینگ