نمایش 1 - 1 از 1
مشاور و مدیر بین‌الملل معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی: سه شهر کشورمان سال آینده در شورای جهانی صنایع دستی به ثبت جهانی می‌رسند.
10/22/1395 - 02:00
اشتراک در ثبت جهانی