نمایش 1 - 9 از 9
همدان مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت: تیم های اورژانس این استان از 25 اسفندماه سال گذشته تا پایان روز هفتم فروردین ماه جاری به یک هزار و 930 مصدوم امداد رسانی کردند.
01/09/1396 - 03:41
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/29/1395 - 17:22
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در یک عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/24/1395 - 18:38
در گفت وگو با مهر عنوان شد: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۵ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد تنها ۷ تماس منجر به عملیات شده است.
11/23/1395 - 14:34
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.
11/14/1395 - 16:17
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۰۰ مرتبه با مرکز آتش نشانی تماس گرفته اند که از این تعداد تنها ۵ تماس منجر به عملیات شده است.
11/06/1395 - 12:26
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.
11/05/1395 - 00:05
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
10/24/1395 - 11:57
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
10/22/1395 - 14:37
اشتراک در امداد رسانی