نمایش 1 - 1 از 1
دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان: دبیر هیئت پینگ‌پنگ استان‌همدان گفت: ۷ خانه پینگ‌پنگ در استان‌همدان فعال بوده و از لحاظ امکانات زیرساختی این ورزش، استان همدان در شرایط خوبی قرار دارد.
10/22/1395 - 14:52
اشتراک در کمبود نیروی انسانی