نمایش 1 - 2 از 2
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: معاون رئیس جمهور گفت: حادثه تلخ و پر هزینه آتش سوزی ساختمان پلاسکو از مصادیق کم توجهی به استقرار واحدهای HSEE در مراکز تولیدی و صنعتی است.
11/06/1395 - 12:17
مدیرکل حراست سازمان حفاظت محیط زیست کشور: مدیر کل حراست سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: سیاست سازمان حفاظت محیط زیست همراهی با سازمان های مردم نهاد است.
10/22/1395 - 15:56
اشتراک در سازمان محیط زیست