نمایش 1 - 1 از 1
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان همدان: دکتر مهدی محسن حقیقی رئیس اداره دامپزشکی این شهرستان از کشف و معدوم سازی مقدار ششصد کیلو گرم قلوه گاه گوساله منجمد غیر قابل مصرف در یکی از کارخانجات فرآوری گوشتی در شهرستان همدان خبر داد.
10/22/1395 - 16:31
اشتراک در گوشت فاسد