نمایش 1 - 1 از 1
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید در ادبیات اقتصادی جهان است که از سوی رهبر معظم انقلاب طرح گردید که بر اساس آن اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید و تلاش برای خود اتکایی است.
10/22/1395 - 17:14
اشتراک در مشاغل خانگی