نمایش 1 - 2 از 2
رئیس اداره کار شهرستان بهار خبر داد : به مناسبت هفته تعاون نشستی با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم و از روند کار این اداره جویا شدیم.
06/14/1396 - 15:06
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید در ادبیات اقتصادی جهان است که از سوی رهبر معظم انقلاب طرح گردید که بر اساس آن اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید و تلاش برای خود اتکایی است.
10/22/1395 - 17:14
اشتراک در مشاغل خانگی