نمایش 1 - 2 از 2
نخستین کارگاه آموزشی بادی پامپ بانوان همدان در سال جاری برگزار شد.
01/29/1397 - 18:38
همدان همدان میزبان نخستین سمینار بزرگ رشته ورزشی بادی پامپ استان همدان شد.
11/29/1395 - 17:04
اشتراک در بادی پامپ