نمایش 1 - 1 از 1
در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه صورت گرفت: اقدام در راستای تحقق مدیریت سبز در دانشگاه، نظارت بر طرح های تحقیقاتی محیط زیستی، تسهیل و اولویت دهی به اجرای پروژه های آموزشی –پژوهشی در حوزه محیط زیست و پیگیری به منظور شناسایی استعدادها و ظرفیت های علمی دانشگاه از جمله مفاد این تفاهم نامه است | این تفاهم نامه در 5 ماده شامل 19 محور همکاری است که به مدت 3 سال انجام می شود.
12/22/1395 - 00:53
اشتراک در دانشگاه‌آزد