نمایش 1 - 2 از 2
برج قربان در همدان از آثار تاریخی قرون هفتم یا هشتم هجری است که این روزها میزبان شمار زیادی از مسافران نوروزی است.
01/07/1397 - 17:27
همدان برج قربان یکی از آثار تاریخی قرون هفتم یا هشتم هجری است.
01/10/1396 - 00:16
اشتراک در برج قربان