نمایش 1 - 2 از 2
مسئول تیم فراهم آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت:در استان همدان ۷۰ بیمار نیازمند عضو پیوندکلیه شناسایی شده است.
05/24/1399 - 12:15
همدان رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان همدان گفت:30 نفر در استان همدان در انتظار پیوند کلیه هستند.
02/27/1396 - 12:02
اشتراک در پیوند کلیه