نمایش 1 - 2 از 2
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: طی مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد، حدوداً ۷۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور داریم.
06/22/1399 - 00:06
همدان مدیرکل بهزیستی استان همدان، از ساماندهی ۱۳۰ کودک کار در همدان خبرداد و گفت: از این تعداد ۴۷ کودک کار مشغول به تحصیل شدند.
03/20/1396 - 02:09
اشتراک در کودکان کار