نمایش 1 - 2 از 2
موزه‌داری خصوصی را دریابید؛ پویش «فرهیختگان برای موزه شدن بخشی از تاریخ هنر ایران در همدان» با هدف حفظ آثار فرهنگی، هنری و ‌تاریخی و با حمایت و ویترینی شدن مجموعه شخصی علیرضا سهرابی، مجموعه دار آثار هنری شکل گرفته است و تاکنون حدود ۴۰۰ نفر از چهره های شاخص دانشگاهی، هنری، کشوری و‌ لشگری به آن پیوسته اند.
05/28/1398 - 10:17
همدان یک سازه بسیار بزرگ خشتی ازدوره آهن ۳(احتمالا ماد ) با دیوارهای قطور ، سکوی آتشدان و سکوهای نشیمن با ابعادی بزرگتر از معبد نوشیجان در همدان کشف شد
03/30/1396 - 11:02
اشتراک در باستان شناسی