نمایش 1 - 2 از 2
- فرمانده انتظامي استان، از کشف 75 قطعه آثار باستاني در شهرستان "نهاوند" خبر داد.
01/30/1397 - 12:02
همدان با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار "بخشعلی کامرانی صالح" فرمانده انتظامی استان همدان شد.
06/05/1396 - 19:31
اشتراک در کامرانی صالح