نمایش 1 - 10 از 40
معاون مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبرداد؛ معاون مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای طرح افزایش عملکرد گندم و بهره‌وری نظام‌های زراعی گندم بنیان در همدان خبر داد و گفت: طرح ایران سیمیت در 24 هکتار از اراضی گندم استان همدان اجراشده است.
02/28/1398 - 11:20
سرمازدگی و سیلاب امسال باعث خسارت به باغات و محصولات کشاورزی استان همدان شد.
02/11/1398 - 09:35
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان: حسین فضلی گفت: امسال کشاورزان شهرستان همدان موفق به کاشت ۵۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم دیم و آبی شدند.
01/31/1398 - 11:41
رئیس مدیریت بحران جهاد کشاورزی همدان: احد ظفری گفت: در بارش های تند و سیلابی که در همدان رخ داد بخش کشاورزی همدان هم از سیلاب آسیب دیده است.
01/14/1398 - 13:52
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبرداد: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خسارت وارد شده بر محصولات کشاورزی را ۲۴۰ میلیارد تومان دانست.
01/13/1398 - 15:32
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از تجهیز و نوسازی ۱۴ هزار و ۸۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان همدان با هدف مصرف بهینه منابع آب و خاک خبر داد.
12/16/1397 - 11:49
مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی همدان خبر داد مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی همدان گفت: تا پایان آبان ماه سال جاری 182 هزار و 782 تن محصولات کشاورزی به ارزش 671 میلیارد تومان معادل 160 میلیون دلار صادرات انجام شده است.
10/23/1397 - 15:50
مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان همدان: مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان همدان گفت: فعالیت های زراعی و باغی در استان همدان شناسنامه دار می شوند.
01/28/1397 - 19:56
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار خبرداد: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار گفت: ۱۵ نفر از کارشناسان بسیج مهندسین کشاورزی سپاه بهار در ۳۰ روستا و در کنار کارشناسان پهنه ها و شبکه مراقبت در طرح مبارزه با سن غلات مشارکت دارند.
01/28/1397 - 12:32
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار عنوان کرد: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار از کشت سیب زمینی بهاره در ۵۸۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبرداد.
01/26/1397 - 22:42

صفحه‌ها

اشتراک در جهاد کشاورزی