نمایش 1 - 1 از 1
وزش شدید باد در همدان و برخی شهرهای استان همدان خساراتی در پی داشته است.
01/05/1397 - 12:00
اشتراک در تند باد