نمایش 1 - 3 از 3
رئیس بیمارستان آتیه همدان خبر داد رئیس بیمارستان آتیه همدان گفت: در بین بیماران بستری بیمارستان آتیه همدان رضايتمندی از خدمات 93 درصد است و رتبه سوم کشوری را داریم.
10/02/1397 - 08:41
مدیر بیمارستان آتیه همدان خبر داد مدیر بیمارستان آتیه همدان از پیگیری اخذ مجوز توریست‌درمانی توسط اين بيمارستان خبر داد.
09/23/1397 - 09:53
رئیس بیمارستان آتیه همدان خبر داد رئیس بیمارستان آتیه همدان از افزایش عمل‌های جراحی در بیمارستان آتیه همدان خبر داد.
01/27/1397 - 12:32
اشتراک در بیمارستان آتیه همدان