نمایش 1 - 1 از 1
‍ تاکیدرئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان: رئیس کمیسیون نظارت، حقوقی و اداری شورای اسلامی شهر همدان تاکید کرد: ورود به املاک شهروندان بدون حکم قضایی غیرقانونی است.
01/30/1397 - 12:12
اشتراک در مسعود عسگریان