نمایش 1 - 1 از 1
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری همدان گفت: بیش از 16 هزار اصله درخت در سطح خیابان های اصلی شهر همدان کاشته می شود.
01/30/1397 - 15:25
اشتراک در درخت سوزنی برگ