نمایش 1 - 3 از 3
شهرستان بهار با متوسط ارتفاع ۱۷۳۵ متر از سطح دریا در غرب استان همدان به مرکزیت شهر بهار، یکی از شهرستان‌های نه‌گانه استان همدان است.
06/15/1399 - 13:21
ماجراجویی ایسنا برای تست سلامت سیب‌زمینی‌های استان : چندی پیش گزارشی از تولید سیب‌زمینی‌هایی با نیترات بالا توسط کشاورزان همدانی در اراضی استان کرمانشاه در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر شد که در آن استفاده بی‌رویه کودشیمیایی و اسید توسط کشاورزان همدانی را عامل بالا بودن تجمع نیترات در سیب‌زمینی‌ها اعلام کردند.
10/03/1397 - 19:28
یادداشت: در سالهای اخیر کم آبی، کشاورزان منطقه را با مشکل مواجه کرده به طوریکه کارشناسان یکی از راههای مقابله با آن را استفاده از روش های نوین آبیاری همچون آبیاری قطره ای میدانند.
09/07/1397 - 10:26
اشتراک در سیب زمینی کاران