نمایش 1 - 2 از 2
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان خبرداد؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان از سازمانهای بیمه‌گر 230 میلیارد تومان مطالبه دارد، تصریح کرد: 230میلیارد تومان از سازمانهای بیمه گر استان مطالبه داریم که قسمت اعظم آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دارد.
01/26/1398 - 12:05
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با بیان اینکه فضای دانشگاه علوم پزشکی با دیگر مراکز آموزش عالی متفاوت است، گفت: دانشگاه علوم پزشکی فضای مناسبی برای اشتغال دانشجویان فراهم کرده است.
09/16/1397 - 19:43
اشتراک در رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان