نمایش 1 - 2 از 2
در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان مطرح شد: در شورای فرهنگ عمومی که صبح امروز در فرمانداری برگزار شد، مسائل و مشکلات شهر صالح آباد مورد بررسی قرار گرفت.
10/04/1398 - 10:45
مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان بهار: مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان بهار گفت: مردم با حضور بابصیرت و همراه با دیانت خود در 9 دی بساط فتنه گران را در هم پیچیدند.
10/09/1397 - 11:42
اشتراک در حماسه نهم دی