نمایش 1 - 1 از 1
مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان بهار: مسئول بسیج جامعه زنان شهرستان بهار گفت: مردم با حضور بابصیرت و همراه با دیانت خود در 9 دی بساط فتنه گران را در هم پیچیدند.
10/09/1397 - 11:42
اشتراک در حماسه نهم دی