نمایش 1 - 1 از 1
جوانان در رده سوم تیم‌های دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان استان همدان، جایگاه‌های دوم و سوم رقابت‌های قهرمانی کشور را به خود اختصاص دادند.
10/09/1397 - 18:02
اشتراک در دو صحرانوردی نوجوانان و جوانان