نمایش 1 - 1 از 1
پنجمین کمیسیون پزشکی تعیین درصد و چهارمین کمیسیون حق پرستاری جانبازان استان همدان با حضور 11 پزشک متخصص مرکز در مجتمع توانبخشی ایثار همدان در طی دو روز 20 و 21 دیماه در حال برگزاری است.
10/21/1397 - 13:10
اشتراک در کمیسون حق پرستاری