نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار: مدیر جهادکشاورزی شهرستان بهار گفت: در حال حاضر کشاورزی در شهرستان بهار به طور کاملا مکانیزه انجام می‌شود که در طول 40 سال گذشته شکل گرفته است.
11/08/1397 - 11:49
اشتراک در مکانیزه شدن کشاورزی