نمایش 1 - 1 از 1
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهار خبر داد: مدیر جهاد کشاورزی بهار، از جذب ۱۱۵ درصدی تسهیلات بخش مکانیزاسیون کشاورزی در این شهرستان خبر داد.
11/09/1397 - 10:37
اشتراک در جهاد کشاورزی شهرستان بهار