نمایش 1 - 1 از 1
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان همدان خبر داد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان همدان گفت: در سال‌جاری 99 پروژه استان همدان به بخش خصوصی واگذار شده است.
11/27/1397 - 12:15
اشتراک در سید اسکندر صیدایی