نمایش 1 - 1 از 1
نخستین قطار مسافربری در مسیر تهران - همدان ساعت 10 و 30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 22 اسفند ماه وارد همدان شد.
12/22/1397 - 11:01
اشتراک در قطار تهران- همدان