نمایش 1 - 1 از 1
وقتی ضدانقلاب هم در برابر همت بالا و همدلی دارالجهاد استان همدان کم می آورد و به بیان خسارتهای طبیعی سیل می پردازد...
01/13/1398 - 15:40
اشتراک در دارالجهاد استان همدان