نمایش 1 - 1 از 1
در این نشست پژمان پروین مدیرکل زندان های همدان و مهدی دهقان نیری مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه تعامل مشترک بین دو دستگاه پرداختند .
01/24/1398 - 13:58
اشتراک در زندان های همدان