نمایش 1 - 1 از 1
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بهار هوشنگ کرمی از ایجاد ۱۲۰ هزار تن سردخانه در بهار خبر داد.
02/11/1398 - 09:10
اشتراک در سردخانه بهار