نمایش 1 - 1 از 1
تور رسانه‌ای خبرنگاران از دو واحد صنایع تبدیلی همدان و با هدف بررسی مشکلات تولیدکنندگان انجام شد.
02/11/1398 - 09:26
اشتراک در جمع آوری زباله شهرک صنایع غذایی