نمایش 1 - 1 از 1
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان خبر داد رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان همدان از دستگیری یکی از عناصر اصلی تهیه و توزیع موادمخدر در شهرستان همدان خبرداد.
02/12/1398 - 09:40
اشتراک در دستگیری قاچاقچی