نمایش 1 - 10 از 25
رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۷۹ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد ۹ تماس منجر به عملیات شده است.
05/29/1396 - 16:05
همدان رئیس سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی 24ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در8 عملیات اطفای حریق و 4عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
05/05/1396 - 16:16
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: علت انفجار منزل مسکونی در همدان توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی در دست بررسی است.
03/20/1396 - 08:24
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات شرکت کر
03/12/1396 - 03:48
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۴عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
02/26/1396 - 01:34
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
01/08/1396 - 20:01
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
12/28/1395 - 00:37
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان: - مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
12/25/1395 - 11:09
مزاحمت‌هایی که به قیمت یک زندگی تمام می‌شود؛ در حالی طی ۱۱ ماه گذشته ۱۲۰ هزار و ۱۹۸ تماس با سامانه ۱۲۵ همدان برقرار شده که ۹۷ هزار و ۷۵۳ مورد از این تماس ها مزاحمت تلفنی بوده و تنها ۳ هزار و ۳۱ تماس منجر به عملیات شده است.
12/15/1395 - 00:59
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/29/1395 - 17:22

صفحه‌ها

اشتراک در آتش نشانی