نمایش 1 - 10 از 21
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش‌نشانان همدانی در ۴عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
02/26/1396 - 01:34
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
01/08/1396 - 20:01
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۲ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
12/28/1395 - 00:37
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان: - مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
12/25/1395 - 11:09
مزاحمت‌هایی که به قیمت یک زندگی تمام می‌شود؛ در حالی طی ۱۱ ماه گذشته ۱۲۰ هزار و ۱۹۸ تماس با سامانه ۱۲۵ همدان برقرار شده که ۹۷ هزار و ۷۵۳ مورد از این تماس ها مزاحمت تلفنی بوده و تنها ۳ هزار و ۳۱ تماس منجر به عملیات شده است.
12/15/1395 - 00:59
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/29/1395 - 17:22
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۲ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/26/1395 - 15:08
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در یک عملیات اطفای حریق و یک عملیات امداد و نجات شرکت کردند.
11/24/1395 - 18:38
در گفت وگو با مهر عنوان شد: مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: شهروندان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۲۵ مرتبه با مرکز آتش‌نشانی تماس گرفته‌اند که از این تعداد تنها ۷ تماس منجر به عملیات شده است.
11/23/1395 - 14:34
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۳ عملیات اطفای حریق شرکت کردند.
11/14/1395 - 16:17

صفحه‌ها

اشتراک در آتش نشانی