نمایش 1 - 1 از 1
یک مسئول عنوان کرد: مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹۷ هزار خانوار تحت پوشش این صندوق قرار دارند، از شناسایی ۷۱ هزار نفر فاقد بیمه در روستاهای استان خبر داد.
02/24/1398 - 12:09
اشتراک در شناسایی افراد فاقد بیمه