نمایش 1 - 1 از 1
آغاز عملیات حفاظت و مرمت اموال منقول تاریخی مکشوفه از میدان امام (ره) همدان، برگزاری کارگاه آموزشی کودک و حفاظت، برپایی نمایشگاه عکس از بناهای تاریخی مرمت شده در همدان
02/25/1398 - 10:43
اشتراک در عملیات مرمت هگمتانه