نمایش 1 - 1 از 1
علی محبی مشاور وزیر علوم در امور ایثارگران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد می باشد که دولت امریکا را دارای تفکر گانگستریسم دانسته و پول و اسلحه را دارای نقش اساسی در تامین منافع این دولت برمیشمارد.
02/25/1398 - 16:22
اشتراک در تفکر گانگستریسم