نمایش 1 - 7 از 7
کمک مومنانه 50هزار بسته آموزشی در همدان در قالب کمکهای مومنانه توزیع میشود
06/16/1399 - 15:38
به همت بسیج و سپاه ناحیه همدان بقایی گفت: در راستای طرح کمک مومنانه، ۱۹ هزار بسته معیشتی در میان آسیب دیدگان از کرونا در همدان توزیع شد.
05/23/1399 - 11:52
اولین مرحله از رزمایش کمک مومنانه در بهار؛ تعداد ۴ هزار بسته معیشتی و بهداشتی به ارزش ۵۰۰ میلون تومان بین اقشار آسیب پذیر شهرستان توزیع شد
02/04/1399 - 22:27
در جلسه کمک مومنانه مطرح شد: صبح امروز جلسه کمک مومنانه و رزمایش مواسات و همدلی به میزبانی سپاه ناحیه بهار در کانون میعاد بهار برگزار شد.
01/31/1399 - 14:23
اشتراک در کمک مومنانه