نمایش 1 - 1 از 1
نویسنده ادبیات پایداری: امیر نوبرانی، تحریم نیروی انتظامی کشورمان توسط امریکا را محکوم کرد و گفت: آمریکا اگر کل کشورمان را نیز تحریم کند، اثری در پایداری و مقاومت کشور ما نخواهد گذاشت و اینگونه حرکات تلاشی برای تغییر چهره شکست خورده امریکاست.
03/07/1399 - 17:18
اشتراک در ادبیات پایداری